RGB maly pruhledny

 

promeny bydleni RGB

 

PRO100R font

 

Wustenrot logo prechod CMYK

 

 

burinka-od-ceske-sporky

 

 

kb

 

 

 

 

 

 

O nás

Firma Švamberk.com, SE vznikla v roce 1992 a od této chvíle se zabývá bydlením a vším, co s bydlením souvisí, tedy i financováním. Pokud se zajímáte o problematiku občanského zhodnocování finančních prostředků, výstavbou či rekonstrukcí bytových domů, jste na správné adrese. Z řady významných důvodů jsme si jako exklusivní partnery vybrali renomované společnosti, které disponují širokou škálou kvalitních finančních a pojistných produktů a jsou zárukou spolehlivosti. Naši spolupracovníci Vám pod záštitou partnerských bank, spořitelen a pojišťoven pomohou a poradí s vaší finanční situací a pokusí se najít optimální řešení, které vám bude vyhovovat. Stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, financování rekonstrukcí bytových domů (pro fyzické osoby, bytová družstva, společenství vlastníků), financování bydlení (úvěry, hypotéky), poradenská činnosti (bydlení, finance, pojištění, atd.), správa nemovitostí. Můžete se ptát, co si představit pod spojením„komplexní servis“. Prostě fakt, že pomůžeme, poradíme, vyřídíme. Jsem přesvědčen, že k Vaší plné spokojenosti. Osobně garantuji ze strany našeho týmu profesionální, spolehlivé a čestné jednání v intencích firemního etického kodexu i etických kodexů našich exkluzivních partnerů a kooperujících firem a společností.

 

Certifikáty a ocenění

Czech made 2005   Czech made 2007   cZECH MADE 2009   czech made 2011

czech made2013   NC 2007   NC 2008   jso 2014 nove

 

 Členství v organizacích 

 logo-smbd

 SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SVJ

  • Usilovat o dodržování, respektování zájmů a potřeb členů SMBD aktivně působit při tvorbě, právních předpisů týkajících se bydlení.
  • Prosazovat oprávněné požadavky svých členů při jednání státní správy a samosprávy všech stupňů a s dalšími právními subjekty. 
  • Spolupracovat s ostatními sdruženími obdobného charakteru, jako SON s cílem p  oskytovat členům právní odborné informace a podporovat družstevní hnutí.
  • Poskytovat metodickou pomoc při zakládání nových právních subjektů např. družstev a společenství vlastníků.
  • Zajistit svým členům účinnou pomoc ve všech oblastech nezbytnou pro řádný chod družstva či společenství vlastníků, tj. zejména v oblasti technické, ekonomické a právní.
  • Poskytovat zvýhodněný servis, zejména v oblasti účetnictví, pojištění, daňového poradenství správy bytového fondu apod.
  • Poskytovat informační servis, prostřednictvím vlastního ”Informačního bulletinu“ a ve spolupráci s časopisem Byt magazín.

 

csrb

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ROZVOJ BYDLENÍ

     Zaměření činnosti je spojeno s tříbením na uplatnění trhu s byty s cílem dlouhodobé vyváženosti nabídky a poptávky po bytech ve vazbě na ekonomický, sociální a demografický vývoj. ČSRB si klade za cíl pozitivním přístupem přispět k řešení problémů bydlení v České republice, jednotlivých regionech a městech a obcích. Členskou základnu tvoří odborníci různých profesí (ekonomové, sociologové, právníci, demografové, stavbaři, technici různého zaměření, urbanisté a další).

 

Logo-CSJ

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST

     Česká společnost pro jakost (ČSJ) je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří buď pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. V současné době má více než 1800 individuálních členů a 98 členů kolektivních. Založení ČSJ v roce 1990 umožnilo sjednotit a soustředit názory a myšlenky ovlivňující vývoj pohledů na jakost v České republice. Vznikla na tehdejší dobu ojedinělá, silná a akceschopná organizace, která dokázala ihned převzít mezinárodní aktivity dosud řízené a zajišťované státem. ČSJ je nezávislou, nepolitickou a neziskovou organizací.

 

hkcr 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

     Hospodářská komora České republiky je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České  republice a neodmyslitelnou součástí hospodářského života v České republice. Chrání zájmy svých členů - malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti  komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním Hospodářské komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů komory. Hospodářská komora České republiky je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č.  301/1992 Sb. Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.